Câu hỏi 64: Yến đảo có về sống ở nhà không?

Trả lời:

Yến đảo có về sống trong nhà. Tình hình yến đảo ngày càng giảm do biến đổi khí hậu với gió bão diễn biến càng phức tạp, yến đảo phải đi ăn xa và sâu vào đất liền, cùng với việc khai thác triệt để mỗi năm 2-3 lần cũng là lý do chim yến đảo tìm những căn nhà an toàn hơn để cư ngụ.

Hình vẽ chim yến đảo

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *