Câu hỏi 35: Vì sao chim ở trong phòng từ 7 giờ tối đến 12 giờ tối là bay đi, vậy chim bay đi đâu?

Trả Lời

Chim lao ra khỏi nhà chim trong đêm có nhiều nguyên nhân mà chúng ta cần kiểm tra lại:
– Trường hợp 1: Do chim non mới tới nhà ở, chưa có chỗ ở ốn định nên thường xuyên di chuyến qua rất nhiều vị trí bên trong nhà nuôi. Chim có cũng thể di chuyển tới một góc khuất nào đó mà chúng ta không nhìn thấy được.
– Trường hợp 2: Do các yếu tố làm cho chim bất an, cảm giác không an toàn, bị thiên địch tấn công và thông thường chim bỏ nhà ra đi là những chim chưa làm tố cố định.
Trường hợp chim bay đi trong đêm thì không xác định chính xác được chim bay đi đâu. Đối với chim đã ở lâu năm, khi bị động có thể hoảng loạn bay ra nhưng sau đó sẽ bay trở lại nhà chim hoặc chim cũng có thể bay đến những nhà yến gần đó.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *