Câu hỏi 61: Vào các đợt lạnh sâu kéo dài, chim yến trú đông ở đâu?

Trả Lời:

–  Chim yến sẽ di chuyển về những vùng có khí hậu ấm áp. Tuy nhiên, chim yến mới trưởng thành, chim yến đang chăm sóc con sẽ không thể di chuyển chỗ ở vì vậy sẽ ở lại và hiện tượng chim chết hàng loạt sẽ xảy ra. Cụ thể đợt lạnh kỷ lục cuối 2015 đầu 2016 chim yến chết trên 90% tại các tỉnh phía bắc đèo Hải Vân là một điên hình.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *