Câu hỏi 68: Trong nhà nuôi chim yến thường có nhiều muỗi và côn trùng chim yến có sử dụng những loại này làm thứ ăn được không?

Trả Lời:

Chim yến cần không gian bay lượn thoải mái để đớp mồi côn trùng trong nhà yến sẽ khó ăn được còn phòng lược là nơi đủ rộng vì vậy chim yến có thể đớp côn trùng được.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *