Câu hỏi 54: Thời gian bao lâu sau khi chim con rời tổ lần đầu trong năm thì chim bắt đầu sinh sản lại lần 2?

Trả Lời:

Sau từ 5-40 ngày chim non rời tổ thì tiếp tục chim bố mẹ sẽ làm tổ lần 2 nếu tổ không bị khai khác, 30% số chim để lại trong vòng 7-10 ngày sau lần 1 trong năm.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *