Câu hỏi 78: Tập tính chim yến thường kiếm ăn tại các vùng cây thấp vào buổi sáng từ khoảng 6 giờ đến 10 giờ đúng hay sai?

Trả Lời:

Chim yến kiếm ăn buổi sáng và ăn cả ngày những khu trời âm u chuyển mưa tại các vùng cây thấp, các cánh đồng khi có côn trùng bay lên.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *