Câu hỏi 3: Ở Việt Nam có mấy loài chim yến?

Trả Lời:

– Yến hông xám (Aerodramus fuciphagus),

– Yến núi (Aerodramus brevirostris),

– Yến xiêm (Aerodramus maximus),

– Yến đuôi cứng hồng trắng (Hirundapus caudacutus),

– Yến đuôi cứng bụng trắng (Hirundapus cochinchinensis),

– Yến đuôi cứng lớn (H. gigantens),

– Yến cọ (Cypsỉurus balasiensis),

– Yến hồng trắng (Apus pacificus),

– Yến cằm trang (Apus affinis),

 Có nhiều loài chim yến khác nhau, cách làm tổ cũng khác nhau một số làm tổ bằng lông, một số khác làm tổ bằng cỏ hay rơm rạ, loài yến hàng Aerodramus fuciphagus làm tổ bằng nước bọt, sợi nước bọt của loại tổ này được dùng làm thực phẩm và có giá trị kinh tế

Hình: loài chim yến ở Việt Nam

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *