Câu hỏi 10: Những loại cây nào có thể tạo nguồn thức ăn cho chim yến?

Trả lời:

         – Những loại cây có thể trồng thu hút côn trùng như keo dậu (táo nhơn), sung, vả, xanh, sộp, si, V…. Ngoài ra, còn có thể dùng các loại vỏ trái cây chín để thu hút ruồi giấm. Năm 2018 rộ lên phong trào nuôi ruồi lính đen để chủ động tạo thức ăn cho chim yến, tuy nhiên kích cỡ ruồi lính đen còn quá lớn để chim yến dễ dàng ăn được. Vòng đời ruồi lính đen ngắn, chúng chết sau khi giao phối 3-7 ngày, và bay ở tâm thấp khiến chim yến khó tiếp cận được.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *