Câu hỏi 16: Nhiệt độ lý tưởng trong nhà nuôi chim yến là bao nhiêu?

Trả Lời:

Nhiệt độ lý tưởng để chim yến sinh sống và làm tố từ 27°c – 29°c. Chim yến là loài ưa nóng, không chịu lạnh, tuy nhiên chim yến vẫn có thể sống được ở nhiệt độ 16°c vài ngày với điều kiện đảm bảo lượng thức ăn.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *