Câu hỏi 37: Nhà yến có dấu phân lớn nhỏ khoảng 20 dấu, và chim thì khoảng 10 con bay tới bay lui, không ở cố định. Tại sao lại như vậy?

Trả Lời:

– Thời gian đầu chim sẽ ngủ thăm dò khắp nơi trong nhà đến khi xác định nơi an toàn và phù hợp chúng sẽ quyết định làm tổ. Dấu phần nào càng lớn, đầy thêm và có phân trắng là chim đang quẹt nên làm tổ. Để xác định được thực tế, chúng ta nên theo dõi và quan sát thường xuyên tập tính của yến bên trong nhà.

Định kỳ khoảng từ 20 ngày đến 30 ngày/lần

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *