Câu hỏi 66: Nhà nuôi chim yến mới đưa vào vận hành thì có khoảng 20 con bay ra bay vào, và những ngày sau ít dần đi, tại sao như vậy?

Trả lời:

Những ngày đầu chim bay ra bay vô rất nhiều để thăm dò nhà yến là điều bình thường.
+ Thứ nhất, có thể chim về nhiều trong những ngày đầu là chim đã vào nhà chơi khi nghe tiếng gọi bầy đàn.
+ Thứ hai, vì nhà yến mới có vài yếu tố khiến chim cảm thấy chưa phù hợp như: mùi nhà mới còn nặng, thiết kế đường chim vào sâu chưa hợp lí và không có góc an toàn, thiết kế âm thanh chưa thật sự hấp dẫn chim ở lại,… Một yếu tố quan trọng nữa đó là chủ nhà với tâm lý tò mò hiếu kỳ nên vào nhà yến không hợp lý.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *