Câu hỏi 88: Nhà cấp 4 (nhà trệt) có dùng để nuôi chim yến được không?

Trả lời:

–  Nuôi được với điều kiện đất rộng, xung quanh không có cây cao, mặt tiền nhà sông hồ hoặc ruộng lúa để chim lượn vào nhà không bị vướng. Tuy nhiên nhà cấp 4 chim sẽ không phát triến thành công bằng nhà có nhiều tầng.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *