NGHIÊN CỨU VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI NƠI LÀM TỔ ĐẾN SỰ SINH SẢN CỦA QUẦN THỂ LOÀI CHIM YẾN TỔ TRẮNG Aerodramus fuciphagus (Thunberg, 1812) TẠI QUẦN ĐẢO CÙ LAO CHÀM, HỘI AN, QUẢNG NAM

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *