Câu hỏi 19: Nghề nuôi chim yến phụ thuộc nhiều vào yếu tố thiên nhiên cộng thêm tình trạng xây dựng nhà nuôi chim yến một cách rầm rộ, mất kiểm soát như hiện nay thì việc phát triển nghề nuôi chim yến có bền vững hay không?

Trả Lời:

–   Nếu không có định hướng phát triển và có sự quản lý phù hợp từ các cơ quan Nhà nước cũng như người đầu tư không có sự tìm hiểu kỹ khu vực mình định đầu tư thì thất bại là điều khó tránh Khỏi. Cần quy hoạch vùng nuôi yến và xác lập chỉ dẫn địa lí đối với những nơi được và không được phép nuôi.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *