Câu hỏi 8: Nếu chim yến là loài trung thành với chỗ ờ, vậy những căn nhà mới xây dẫn dụ chim từ đâu?

Trả lời:

– Đây là câu hỏi khá nhiều người quan tâm khi đầu tư nuôi yến. Những căn nhà mới xây dẫn dụ chim yến chủ yếu từ các nguồn sau:

– Thứ nhất là từ những con chim con, đi kiếm ăn thấy chỗ ở thích họp thì ở lại.

– Thứ hai là từ những lứa chim yến non của những nhà yến xung quanh. Chim non mới rời tổ theo bầy đàn, chim bắt cặp dẫn nhau về là những nguồn nuôi, dẫn dụ cho những căn nhà mới hoạt động.

– Thứ ba là những nhà đầy chim, chật chội không còn chỗ để ở thì các thế hệ chim sau này cũng sẽ phải tìm đến những nơi ở mới.

– Thứ tư là từ những nhà yến bị thiên địch tấn công hoặc điều kiện sống không còn đảm bảo. Chim yến tuy là loài chim trung thành với chỗ ở nhưng có những yếu tố làm chim bất an như bị phá hoại, các loài thiên địch tấn công, nhà yến bỏ bê không được chăm sóc, thiên tai.v.v thì chúng vẫn bỏ đi tìm nơi an toàn hơn.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *