Câu hỏi 38: Mùa sinh sản của chim yến như thế nào? Các vùng miền có chênh lệch ra sao?

Trả Lời:

– Ở Việt Nam, mùa sinh sản của chim yến là vào đầu mùa mưa và kéo dài đến hết mùa mưa, thời gian còn lại có thể có một số cá thể sinh sản do sự sai khác về điều kiện dinh dưỡng của chúng.

Trong mùa sinh sản có hai lần chim yến làm tổ đạt đỉnh điểm cao nhất là vào tháng 3 và tháng 10 âm lịch, chu kỳ kéo dài hai tháng. Nhà yến mới cần được hoàn thành ít nhất hai tháng trước tháng 3 hoặc trước tháng 10 âm lịch vì đây là thời gian có nhiều con chim non thế hệ mới tìm kiếm bạn tình kết đôi và tìm nơi ở mói để làm tố.

Nơi ở mới của chim yến non đa phần không phải nơi sinh ra chúng mà là nhà yến khác, không phân biệt là nhà yến cũ hay mới xây.

Các vùng khác nhau có chênh lệch mùa sinh sản tùy vào điều kiện khí hậu vùng đó, yếu tố quyết định lớn nhất là lượng côn trùng (nguồn thức ăn).

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *