Câu hỏi 53: Một chu kỳ sinh sản của chim yến diễn ra như thế nào?

Một chu kỳ sinh sản của chim yến mất khoảng  3-4 tháng 
Trong đó: + 1-2 tháng để xâ tổ.
                      + 2.5 tháng để ấp nở và nuôi con.
                      + Thời gian nghĩ ngơi.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *