Câu hỏi 33: Môi trường sống nơi chim yến làm tổ như thế nào?

Trả Lời:

–   Môi trường sống nơi chim yến làm tổ bao gồm nơi chim nghỉ ngoi, đu bám, làm tố, đẻ trứng và nuôi con. Đây phải là nơi bay ra vào dễ dàng, yên tĩnh, che khuất. Đảm bảo an toàn không bị các loại thiên địch tấn công. Nhiệt độ và độ ẩm thích họp (nhiệt độ 27°c – 29°C; độ ấm 75% – 85%). Ánh sáng từ tối đến tối mờ. Đối lưu thông thoáng.

Hình: Môi trường sống của chim yến

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *