Câu hỏi 15: Mỗi ngày chim yến bay được bao xa? Vòng lượn chim yến bán kính khoảng bao nhiêu?

Trả Lời:

–   Theo các quan sát được ghi nhận trước đây, mỗi ngày chim yến bay không dưới 200 km. Bán kính vòng lượn tối thiểu của chim yến khoảng 2-3 mét. Đây là một yếu tố có ý nghĩa hết sức quan trọng để thiết kế một nhà yến thành công (chiều rộng tối thiếu là 4 mét).

Hình 7: Tập tính bay lượn của chim yến

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *