Câu hỏi 39: Mỗi năm chim yến làm tổ bao nhiêu đợt? Mất thời gian bao lâu để hoàn thành tổ?

Trả Lời:

Chim yến băt đầu làm tố đến khi chim con bay được là tầm 110-115 ngày. Như vậy mỗi năm chim yến làm tồ từ 3-4 lần.

Làm tổ: 30-35 ngày
Đẻ trứng: 2-8 ngày
Ấp: 22-28 ngày
Nuôi con: 45-50 ngày

Hình: Chu kỳ sinh sản của chim yến

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *