Câu hỏi 26: Mối cân bằng côn trùng và chim yến hiện nay đang ở mức độ nào?

Trả Lời:

– Đây là câu hỏi khó cần có nghiên cứu chứng minh. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của Tầm Cao Việt, dựa vào số lượng nhà yến tại khu vực và sự phát triển quần đàn chim yến thì những vùng không nên đầu tư nhà nuôi yến nữa là: Rạch Giá (Kiên Giang); Gò Công (Tiền Giang); Sông Đốc (Cà Mau); Bắc Tam Quan (Bình Định); cần Giờ (Hồ Chí Minh); Bà Rịa – Vũng Tàu, Tuy Hòa (Phú Yên);…

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *