Câu hỏi 75: Khu vực miền Trung chim thường không sinh sản những tháng giáp tết Nguyên Đán là do đâu?

Trả Lời:

Không riêng gì miền Trung, hầu như các khu vực khác chim yến ít hoặc không sinh sản vào những tháng giáp tết Nguyên Đán vi mùa này khí hậu giao mùa chuyển lạnh và ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *