Câu hỏi 74: Khi mở rộng nhà nuôi cũ nhiều chim và thông nhau, chim yến từ nhà nuôi cũ qua nhà nuôi mới rất chậm, có đúng như vậy không?

Trả Lời:

Những nhà yến đã thành công, chủ nhà mở rộng thêm nhiều phòng nhưng chim yến không qua phòng mới hoặc qua rất ít. Đây là vấn đề đau đầu của nhiều chủ đầu tư và kỹ thuật, đế chim yến vào phòng mới thì nên thiết kế 1 phòng lượn mới như 1 nhà mới cạnh bên nhà yến đã thành công thì khả thi hơn.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *