Câu hỏi 40: Khi kiểm tra thì tổ nào cũng chỉ có 1 trứng, nhưng theo tìm hiểu thì chim yến đẻ 2 quả trứng, tại sao lại như vậy?

Trả lời:

Chim yến thường đẻ 2 trứng, thực tế thì có khi chim chỉ đẻ 1 trứng do nhiều nguyên nhân như: Chim yến mất sức do vùng cạnhtranh thức ăn, chim yến đi ăn xa không kịp về đẻ, trứng bị thiên địch ăn, hoặc do biến động đột ngột môi trường sống,…

Hình : Trứng chim yến hàng

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *