Câu hỏi 31: Khả năng định vị trong bóng tối của chim yến như thế nào?

Trả Lời:

–   Chim yến định vị bằng cách phát ra âm dội để dò đường và xác định vật cản cũng như xác định tổ của mình. Tuy khả năng định vị của chim yến khá tốt nhưng nếu nhà yến thiết kế quá lắt léo và tối, chim yến sẽ khó khăn trong quá trình phát triển, nhất là những thế hệ chim yến mới trưởng thành.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *