Câu hỏi 34: Hướng cửa và cấu trúc hang phù hợp ngoài tự nhiên?

Trả lời:

Theo một số tư liệu về môi trường vi mô tự nhiên trong hang động của Việt Nam (Nguyễn Quang Phách, 1993; Hồ Thế Ân và CS., 1999; Phach N. Q. et al., 2002) chúng ta có cái nhìn tổng thể như sau: Cửa hướng đông và cửa hướng nam là chủ yếu, việc mở cửa hướng bắc cần xem xét kỹ các yếu tố gió mùa đông bắc; các hang cho sản lượng cao đều có từ 2 – 3 cửa, trong đó luôn có một cửa quay về hướng nam.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *