Câu hỏi 28: Hiện tượng thiếu hụt nguồn thức ăn dẫn đến chất lượng tổ kém, tổ mỏng có xảy ra ở Việt Nam chưa? vấn đề này nói lên điều gì về hiện trạng nghề nuôi yến trong nhà ở nước ta?

Trả lời:

– Hiện tượng chất lượng tố kém, tố mỏng đã diễn ra một số nhà yến lâu năm. Tổ xấu, tổ mỏng do nhiều lí do khác như: nguồn thức ăn, khác biệt vùng miền, vật liệu thanh tổ, mùa vụ, chế độ chăm sóc nhà nuôi… Nếu hiện tượng thiếu hụt nguồn thức ăn trầm trọng diễn ra trên diện rộng thì chắc chắn nhà yến sẽ giảm sản lượng, về nguồn thức ăn có những ảnh hưởng lên chất lượng tố yến như:

Nguồn thức ăn đầu vào của chim yến đang thiếu hụt: Vùng thức ăn ít, trong khi nhà yến quá nhiều, chim yến phải bay xa để kiếm thức ăn, mất nhiều năng lượng. Quá trình này xảy ra sẽ ảnh hưởng đến chất lượng tổ yến, khiến sản phẩm đầu ra tổ yến mỏng nhỏ, số tổ yến trong một 100 gam nhiều hơn, lúc nấu lên sợi yến nhão. Trong tự nhiên cũng vậy, tố yến thu hoạch vụ đầu ngon hơn tổ yến thu hoạch vụ cuối và một số vụ sau của năm, điều này đã có những công bố khoa học.

Chất lượng thức ăn của chim yến (côn trùng) không đạt: Chim Yến tìm được thức ăn chất lượng tốt, ngon như kiến cánh (bộ Cánh màng – Hymenoptera) có nhiều trên thảm rừng, sẽ cho to tốt hơn là chim ăn các loại côn trùng bộ hai cánh (Diptera) có nhiều ở vùng đô thị, hơn nữa cần chú ý chim con thích ăn côn trùng có vỏ kitin mỏng. Chất lượng côn trùng rõ ràng ảnh hưởng đến chất lượng tố.

Nguồn thức ăn bị nhiễm độc tố: Trường hợp chim bắt phải những loại côn trùng trên thảm ruộng lúa mới bị phun thuốc sâu thì tổ yến có thể bị những thành phần không tốt nhiễm vào tổ yến.

Hiện trạng nghe nuôi chim yến ở nước ta còn phát triển theo hướng bộc phát, chưa có sự quy hoạch đầy đủ, một số vùng việc xây dựng nhà yên với tốc độ chóng mặt, chủ đầu tư phải đối diện với mức rủi ro cao hơn Chim yến ảnh hưởng do nhiều yếu tố tự nhiên, nên cần có những biện pháp khuyến cáo những vùng không nên xây dựng nhà nuôi chim yến.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *