Câu hỏi 24: Hiện nay trên mạng xã hội có nhiều nguồn rao bán ấu trùng ruồi lính đen làm thức ăn cho chim yến, thực hư hiệu quả nguồn thức ăn này như thế nào?

Trả Lời:

– Hiện nay chưa có nghiên cứu khoa học nào chứng minh được nguồn thức ăn từ ruồi lính đen có những ảnh hưởng gì đến chất lượng tổ yến hay không. Ruồi lính đen có lách thước lớn, ruồi trưởng thành có vòng đời ngắn chỉ 3 – 5 ngày, bay thấp nên việc ứng dụng làm thức ăn cho chim yến còn nhiều hạn chế.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *