Câu hỏi 44: Điều kiện O2, NH3 trong nhà yến ảnh hưởng đến hiệu quả dẫn dụ như thế nào?

Trả Lời:

– Không khí trong nhà yến không luân chuyển tức là không có sự trao đổi không khí giữa bên trong nhà yến và không khí trong lành từ bên ngoài thì trong nhà yến sẽ bị “bế khí”. Việc không khí trong nhà không luân chuyển trao đối khí thì chắc chắn sẽ không tốt cho việc dẫn dụ chim yến về và ảnh hưởng không tốt đến chất lượng tổ yến, dẫn đến việc tổ bị biến đồi ra những màu lạ: như vàng, tím, xanh, đỏ,… trong khi nguyên thủy to yến là màu trang.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *