Câu hỏi 20: Để tăng hiệu quả dẫn dụ có cần phải nhân nuôi côn trùng trong nhà yến hay không?

Trả Lời:

–  Việc nhân nuôi côn trùng đã thành công ở nhiều nước nhưng ở Việt Nam thì việc nuôi côn trùng đế làm thức ăn cho chim yến hiện chưa được ứng dụng rộng rãi. Việc nuôi và tạo côn trùng trong nhà yến cũng có thể là một cách để dẫn dụ chim yến vào nhà nuôi

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *