Câu hỏi 79: Cột Ăng-ten viễn thông gần nhà nuôi yến có ảnh hưởng gì không?

Trả Lời:

Những trạm phát sóng viễn thông 3G, 4G hiện chưa thấy nguy hại cho chim yến nhưng tương lai những cột Ăng-ten 5G có thể tạo ra trường điện từ và tần số vô tuyến gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người cũng như các loài sinh vật, trong đó có chim yến.

Hình: Nhà nuôi chim yến gần cột Ăng-ten thu phát sóng

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *