Câu hỏi 27: Có phải trời gió khiến chim yến ngại nhà mới không?

Trả Lời:

Nhà mới hay nhà cũ thì gió đều có ảnh hưởng đến việc chim yến bay lượn tìm hiểu các nhà chim. Vào những ngày có gió nhiều thì chim yến tập trung vào việc kiếm thức ăn hơn là việc dạo chơi và tìm hiểu ở các nhà yến mới.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *