Câu hỏi 14: Có nhất thiết phải chống ồn cho nhà nuôi chim yến hay không?

Trả lời:

Có. Chim yến có ngôn ngữ riêng. Môi trường trong nhà yến là môi trường tống hợp của rất nhiều âm thanh như: tiếng gọi bạn tình, mẹ gọi con, chim non đói gọi chim bố mẹ, chim chỉ huy gọi bầy,…v.v. Việc chống ồn cho nhà yến khiến nhà yến tránh được các tạp âm khác không phải tiếng chim, tạo cảm giác an toàn cho chim yến sống và làm tô trong nhà nuôi, cần phải giảm ồn và giảm dội âm để nâng cao hiệu quả dẫn dụ

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *