Có cần xây hồ nước trong nhà yến hay không?

Trả lời:

–   Không nên. Nếu có chỉ cần dùng thau chứa nước để chủ đông vệ sinh. Xây hồ nước sẽ rất phiền toái vì về lâu dài phân chim yến rớt vào hồ nước có thể sinh ra nhiều mối nguy tiềm ẩn cho chất lượng tả yến và sức khỏe của chim.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *