Câu hỏi 93: Có cần phải làm turn lên cao đối với nhà nuôi chim yến cấp 4 hay không?

Trả lời:

–  Nhà yến không nhất thiết phải có chuồng cu (tum) nhưng bắt buộc phải có phòng lượn. Nhà cấp 4 nên có cả phòng lượn và chuồng cu kết hợp.

Hình : Mô hình nhà yến cấp 4

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *