Câu hỏi 1: Tên Khoa Học của Yến hàng là gì?

Trả Lời:           – Tên Khoa Học của Yến hàng là Aerodramus fuciphagus.