Câu 76: Chim yến thường tìm chỗ làm tổ vào thời gian nào trong ngày?

Trả Lời:

–  Chim yến ban ngày đi ăn từ sáng đến chiều tối nên thời gian chim tìm vị trí phù họp để làm tồ là buổi tối. Tuy nhiên giữa buổi đi ăn tầm 10-11 giờ và tầm 16 giờ chim yến vẫn làm tổ.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *