Câu hỏi 17: Chim yến thường kiếm ăn ở khu vực như thế nào?

Chim yến thường kiếm ăn ở những vùng lượng côn trùng tập trung nhiều như: rừng, đồng ruộng, rẫy hoa màu,…. Đặc điểm của một vùng kiếm ăn lý tưởng là có khoảng 50% diện tích cây thấp dưới 1 mét như: đồng lúa, đồng cỏ, cây bụi thấp,..v.v; 30% diện tích cây cao trên 5 mét như keo dậu (táo nhơn), sung, rừng,…v.v; và 20% diện tích mặt nước thoáng (E.Nugroho, 2000).

Hình : Khu vực kiếm ăn của chim yến

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *