Câu hỏi 7: Chim yến có trung thành với chỗ ở không?

Trả Lời:

– Có. Chim yến một khi đã vào nhà ở và làm tổ thì gần như chúng sẽ ở lại suốt đời trừ khi ngôi nhà đó có những yếu tố biến động do con người hoặc do thiên nhiên làm cho chim yến có cảm giác không an toàn. Chính vì thế chim yến được xem là loài chim rất trung thành với chỗ ở của mình.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *