Câu hỏi 63: Chim yến có lợi gì cho nông nghiệp trồng trọt?

Trả lời:

– Thức ăn của chim yến chủ yếu là nhiều loài côn trùng, trong đó có nhiêu loài gây hại cho cây trồng, vật nuôi và con người, việc nuôi chim yến cũng được coi là một phương pháp phòng trừ côn trùng gây hại cho nông nghiệp. Tuy nhiên, cũng có những cạnh tranh nhất định khi chúng ăn những côn trùng có lợi cho nông nghiệp.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *