Câu hỏi 83: Chi phí xây dựng nhà bê tông kiên cố sẽ nâng giá trị đầu tư ban đầu lên cao, vậy cần thời gian thu hồi vốn sẽ lâu hơn, có cần tính đến giải pháp chuyển đổi công năng hay không?

Trả lời:

–  Đây là trăn trở của nhiều người nuôi yến, ở góc độ kỹ thuật thì tôi khuyên không nên tính đến giải pháp thay đối công năng. Đã nuôi yến thì phải quyết tâm, kiên trì và đam mê theo đuổi đến cùng thì nhất định thành công, còn đã nuôi mà tính “nước đôi” thì rất khó thành công. Chúng tôi cải tạo nhà con người ở làm nhà nuôi yến chưa bao giờ cải tạo nhà yến thành nhà ở.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *