Câu hỏi 423: Việc sử dụng năng lượng mặt trời hòa điện lưới cho nhà yến mang lại hiệu quả kinh tế như thế nào?

Trả lời:

–     Trả lời: Đây là xu thế tất yếu hiện nay của Việt Nam cũng như các nước tràn ngập ánh nắng trên trái đất. Tận dụng nguồn năng lượng vô tận này sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao, giảm thiểu hiệu ứng nhà kính giúp bảo vệ môi trường. Với chi phí đầu tư ban đầu khoảng 1/3 chi phí tạo dựng nhà yến chúng ta có thể giảm tiền điện phải thanh toán hàng tháng xuống mức bằng không VNĐ hàng tháng kể từ khi hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới đi vào hoạt động. Hệ thống tấm pin năng lượng mặt trời được bảo hành 20 năm chính hãng, sau 5-10 năm có thể hoàn vốn sau đó là có lãi. Kết hợp việc cung cấp lắp đặt với việc hợp đông bảo dưỡng định kỳ chúng ta sẽ có thêm khoảng thu nhập cố định định kỳ này nữa.

Lưu ý: Hệ thống điện năng lượng mặt trời sẽ không kèm acquy dự trữ (quy định của Nhà nước vì acquy nằm trong danh mục chất thải rắn nguy hại cho môi trường). Nếu dùng acquy dự trữ sẽ không được điện lực thanh toán lại tiền chúng ta đã cung cấp điện của mình vào lưới điện quốc gia.Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *