Câu hỏi 422: Việc chống nóng tầng trên cùng có nên kết hợp sử dụng điện năng lượng mặt trời hay không?

Trả lời:

–    Đây cũng là một ý kiến hay, tuy nhiên khi thiết kế lắp đặt các tấm năng lượng mặt trời cho nhà yến chúng ta cần lưu ý chừa chỗ trống để tiện việc bảo dưỡng vệ sinh các tấm năng lượng theo định kỳ.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *