Câu hỏi 421: Hãng inverter Solar Vũ Phong có sử dụng được cho nhà nuôi chim yến hay không?

Trả lời:

–    Có 2 dòng inverter: inverter thông thường và inverter solar. Trong inverter solar lại có chia ra loại dùng acquy và không dùng acquy. Vì mục đích của chúng ta là backup nguồn điện ở mọi thời điếm (sáng hoặc tối) cho nên chúng ta sẽ chọn loại có acquy dự trữ. Do đó nếu Vũ Phong có loại inverter dùng acquy dự trữ thi vẫn dùng được cho nhà yến bình thường.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *