Câu hỏi 418: Dùng bình acquy nước có ảnh hưởng gì tới các mạch điện tử của các thiết bị khác hay không?

Trả lời:

–    Thông thường khi acquy vận hành sẽ sinh ra khí hơi axit, tùy theo hệ thống có nhiều acquy không và vị trí đặt acquy có gần các thiết bị điện tử hay không. Do đó, kin thiết kế phòng kỹ thuật chúng ta phải chú ý đến hệ thống thông gió cũng như không gian rộng rãi sẽ tạo sự đối lưu tốt cho không khí làm giảm nhiệt tốt cho các thiết bị điện tử cũng như tránh sự bay hơi axit vào trong các board mạch điện tử gây mục rã cũng như tăng cao nguy cơ chạm chập cho các board mạch

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *