Câu hỏi 416: Tại sao hệ thống inverter cần phải có chế độ tự kích hoạt khi cúp điện?

Trả lời:

–    Đây là chức năng bắt buộc phải có của các loại inverter dùng cho nhà nuôi chim yến, tùy theo thiết kế của từng nhà sản xuất chúng ta sẽ có các mạch tự động chuyến mạch khác nhau. Vì người sử dụng hoàn toàn thụ động không biết khi nào điện lưới sẽ mất nên mạch tự động chuyến mạch khi mất diện là hoàn toàn bắt buộc phải có trên mỗi Chúng sẽ tự động kích hoạt ngăn ngừa việc gián đoạn nguồn cung câp khi sự cố mất điện lưới xảy ra.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *