Câu hỏi 415: Cách thiết kế inverter khi cúp điện nối bình acquy 100A?

Trả lời:

Khi sử dụng inverter cho mục đích backup nguồn điện lưới khi mất điện cần lưu ý:

Thứ nhất: Công suất thực của inverter là bao nhiêu (bao nhiêu W)?

Số watt (W) của inverter sẽ cho chúng ta biết inverter đó có thể gánh được bao nhiêu tải (thiết bị tiêu thụ điện cần nối vào inverter cho mục đích nguồn điện dự phòng khi mất điện).

Thông thường tổng số tải nối vào inverter sẽ không được vượt quá 70% công suất danh định của inverter.

Thứ hai: Inverter đó dùng bình acquy bao nhiêu Voltage (VDC)?

Điều này là hết sức cần thiết vì bình acquy chỉ có thể làm việc đúng với một mức điện áp DC mà nhà thiết kế đã thiết kế ra nó, tuyệt đối không được đâu nối sai điện áp vì điều này sẽ dẫn đến kết quả không lường.

Thứ ba: Người sử dụng sẽ có bao nhiêu bình acquy để đấu nối vào inverter?

Đây là thao tác đâu nối bình acquy cho inverter, có hai cách đấu nối chính:

  1. Đấu nối tiếp: Đầu dương (+) của bình acquy này sẽ nối với đầu âm (-) của acquy kia và cứ the nối tiếp nhiều bình acquy như vậy, kết quả cuối cùng ta sẽ có hai đầu dây nối vào inverter, tổng điện áp của hai đầu dây này là tống số điện áp danh định trên mỗi bình acquy cộng lại và điện áp tống này sẽ bằng với điện áp danh định ngõ vào của inverter.
  2.  Đấu song song: Đầu dương (+) của bình acquy này sẽ nối với đầu dương (+) của acquy kia và ngược lại cứ the song song nhiều bình acquy như vậy, kết quả cuối cùng ta sẽ có hai đâu dây nối vào inverter, điện áp của hai đầu dây này là điện áp danh định trên mỗi bình acquy và điện áp này sẽ bằng với điện áp danh định ngõ vào của inverter.

CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG INVERTER
Hình: Cơ chế hoạt động của Inverter

Lưu ý: Cả hai cách đấu nối trên yêu câu là tất cả các bình acquy tham gia đấu nối phải đồng bộ với nhau về công suất (AH – ampe hour), điện áp danh định (VDC), độ mói cũ và tiết diện dây dẫn của bình acquy phải phù hợp.

–  Ngoài ra, số AH trên acquy khi mắc nối tiếp sẽ không đổi và số ampe hour (ampe) sẽ phải đúng với số ampe sạc của inverter. Ớ cách đấu song song, số (AH) sẽ là tổng số AH của tất cả bình acquy cộng lại và số ampe hour (ampe) sẽ phải đúng với số ampe sạc của inverter.

–  Do đó người sử dụng cần tìm hiểu kỹ các thông sô của inverter mà nhà sản xuất cung cấp để kết nối với acquy cho đúng

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *