Câu hỏi 414: Có quan điểm cho rằng khi tăng độ ẩm từ 80% lên khoảng 85-87% sẽ giúp to trắng đẹp hơn, có đúng như vậy không?

Trả lời:

–    Tăng độ ẩm 80% lên khoảng 85-87% sẽ giúp tổ đẹp hơn, không bị co hay đút sợi, còn độ trắng của tố là điều kiện thông thoáng trong nhà nuôi chim yến.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *