Câu hỏi 412: Nhà yến bị thấm tường, sàn sau nhiều ngày mưa liên tục, có ảnh hưởng gì không ạ?

Trả lời:

–    Nếu thấm tường, sàn dẫn đến độ ẩm cao, thấm ướt gỗ tạo điều kiện nấm mốc phát triển, nếu không xử lý kịp thời chim yến sẽ bỏ đi.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *