Câu hỏi 411: Có quan điểm cho rằng khi tăng độ ẩm từ 80% lên khoảng 85-87% sẽ giúp chim non ở lại nhiều hơn, có đúng như vậy không?

Trả lời:

–    Có thể do sự trùng hợp các điều kiện trong nhà phù hợp. Độ ấm không phải là yếu tố quyết định đến việc chim non ở lại.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *